निर्वाचन क्षेत्र विकास/पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७३/७४ बजेट तथा कार्यक्रम करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना ! स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि (परिमार्जन सहित) जिल्ला विकास समितिकाे कार्यालय, रूकुमकाे ९ वौं जिल्ला परिषदको प्रत्यक्ष प्रसारण । कार्यक्रम अधिकृतको लागी लिखित प्रश्नपत्रको ढांचा कार्यक्रम अधिकृत पदको लागी पाठ्यक्रम सम्बन्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्दै जारी भएको नेपालको संबिधान २०७२ पछिको जिल्ला बिकास समिति, रुकुमको पहिलो जिल्ला परिषद्को बैठक यही मिति २०७२ फाल्गुण २८ गते हुन गैराहेको जानकारी गाराऊदछौ | जिल्ला विकास समितिको नयाँ Website मा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ ….

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जि.वि.स. सुची दर्ता २०७३-०७४ २०७३-०६-9 भण्डारण शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. सुची दर्ता २०७३-०७४ को विवरण
जिल्ला दर रेट रुकुम २०७३-०७४ 2073-05-08 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट रुकुम २०७३-०७४
सा.सु. नामावली (२०७२/७३) २०७२/०७/१७ आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
आय व्यय २०७१-७२ (जि.वि.स) २०७२/०५/०६ आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
लेखा परीक्षण २०७१/०७/३० आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
जलश्रोत तथा भूमि समिति २०७२-०६-२० आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जलश्रोत तथा भूमि
कृषि, वन तथा वातावरण समिति २०७२-०६-२० आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कृषि, वन तथा वातावरण
जनसंख्या तथा सामाजिक विकास समिति २०७२-०६-२० आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जनसंख्या तथा सामाजिक
भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना विकास समिति २०७२-०६-२० आई.सि.टी साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना
वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२-२०७३ २०७२-०६-२० आइ.सि.टी. साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला योजना, प्रकाशन
वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी(२०७१-२०७२) २०७२-०४-१५ आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
सामाजिक परिक्षण २०७२/०७/३० अाई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७१-०५-२२ आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७०/२०७१) २०७१-०४-१६ आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी (२०७०-२०७१) २०७१-०४-१४ आ.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
जिल्ला प्रोफाइल(२०७०) २०७१-०३-२९ आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
रुकुम जिल्लाको खरिद योजना(२०७१/७२) २०७०-११-१२ आई.सि.टी. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.

Skip to toolbar